ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเอเชียวิชาการ (เพิ่มเติม)

ดูรายชื่อ...คลิก

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเอเชียวิชาการ

ขอให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกประเภท ตรวจสอบชื่อและนามสกุลในประกาศรายชื่อ หากพบว่าไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งแก้ไขภายใน วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์  2559 ที่ โทร.034256709 ติดต่อ คุณบุรียา เพื่อความถูกต้องในการออกเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมการประกวด cover dance มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกวดเรื่องเพลงที่ใช้ประกวด คือ เพลงที่ใช้ในการประกวดต้องมีความยาว 4-6 นาที และอนุญาตให้ตัดต่อเพลง

ดูรายชื่อ...คลิก