ข่าวสาร คณะอักษรศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์

กองทุน มล.บุญเหลือ ขอเชิญส่งบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละครเข้าประกวด (ภายใน 31 ต.ค. 57) 
คณะอักษรศาสตร์จัดโครงการ "สอนภาษาและวัฒนธรรมไทยแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยไดโตะบุงกะ (29 ก.ย.-16 ต.ค. 57) 
• คณะอักษรศาสตร์จัดโครงการ "สอนภาษาและวัฒนธรรมไทยแก่นักศึกษาต่างประเทศ" จากมหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุ่น (10-17 ก.ย. 57) 

หน่วยงานอื่น

กรมสรรพากรขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ "RD Camp Season 7" (สมัครได้ถึง 25 ก.ย. 57) 
• สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) และ เมืองไทย Smile Club ขอเชิญชวนประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ หัวข้อ "How we bring back the smile to Thailand"
(ถึง 30 ก.ย. 57) 
ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการ "แข่งขันทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (Singha English Challenge 2014)" 

ดูข่าวทั้งหมด »

• สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน–17 ตุลาคม 2557  [ดาวน์โหลด ใบสมัคร link] 
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ ฉบับที่ 2 
• ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2557 (30 ก.ย. 57) 
• ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2557 (ถึง 30 ก.ย. 57) 

ดูข่าวทั้งหมด »

ภาพกิจกรรม : โครงการ "สิบนิ้วประณตน้อมกราบครู 2557"
เมื่อวันที่ : 18 กันยายน 2557
จัดโดย หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษาอักษรศาสตร์
icon-pralor
ภาพกิจกรรม โครงการ "พระลอดิลกโลก : จากวรรณคดีสู่คีตศิลป์" เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557 
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557
จัดโดย ภาควิชาภาษาไทย ร่วมกับ ภาควิชานาฏยสังคีต
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด »

มุมแนะนำ คณะอักษรศาสตร์

โครงการ

ตำราและหนังสือ

คณะอักษรศาสตร์


วารสาร

คณะอักษรศาสตร์งานวิจัย

คณะอักษรศาสตร์


e-Learning

คณะอักษรศาสตร์e-book

คณะอักษรศาสตร์