ข่าวสาร คณะอักษรศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์

• ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดโครงการ "รับขวัญบัณฑิตและฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557" (17-19 ธ.ค. 58) new
สาขาวิชาการละคร ภาควิชานาฏยสังคีต จัดโครงการ "ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมทรงพล (Songphon Art Center) ปีที่ 2" (1 ต.ค. 58-31 ก.ค. 59)
ภาควิชาประวัติศาสตร์จัดโครงการ "ประวัติศาสตร์สัมพันธ์: ตามรอยศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา" (24-28 ธ.ค. 58) new
งานนิทรรศการและงานเสวนาในหัวข้อ "กฤษณมูรติ: แด่หนุ่มสาว" (9-29 พ.ย. 58)
ภาควิชาภาษาอังกฤษขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ "อบรมภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 3" (หมดเขตรับสมัคร 30 ธ.ค. 58) new
ภาควิชาปรัชญาจัดโครงการ "พัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณภาควิชาเพื่อเสริมสร้างบรรกาศการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมีสุนทรียภาพ ระยะที่ 1" (ต.ค.-พ.ย. 58)
คณะอักษรศาสตร์ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ "ภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน" new

หน่วยงานอื่น

-

ดูข่าวทั้งหมด »

คณะอักษรศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป new
• ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ (บัดนี้ - 9 ธ.ค. 58)  [รายละเอียดfile acrobat 12p | ใบสมัครfile acrobat 12pnew

หน่วยงานอื่น

-

ดูข่าวทั้งหมด »

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการ (เม.ย. - พ.ค. 59) new
• การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2559 (ถึง พ.ค. 59) new
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2559 (ถึง 30 ก.ย. 59) new
• หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสมทบร่วมกับกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลางหรือหน่วยงานภายนอกแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา new
ขยายระยะเวลาการจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตตำราและหนังสือ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งระดับ รศ. และ ศ. (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59) new
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ ฉบับที่ 2

ดูข่าวทั้งหมด »

icon train use elevator
ภาพกิจกรรม โครงการอบรมการใช้ลิฟต์อย่างถูกวิธีและการช่วยเหลือผู้โดยสารขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
จัดโดย หน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ คณะอักษรศาสตร์
icon sungkom dadjarit
ภาพกิจกรรม โครงการ "สังคมดัดจริตกับชีวิตสีรุ้ง" 
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
จัดโดย ภาควิชาสังคมศาสตร์

ภาพกิจกรรมทั้งหมด »

ศ. ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจำปี 2558 สาขาภาษาอังกฤษ new
นางสาวฐานิตา ชุริกานนท์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาเกาหลี ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลจากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี
• นักศึกษาอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี ที่ได้รับรางวัลที่ 1 จากการประกวดสุนทรพจน์เกาหลี ในงานเทศกาลและวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเกาหลี 
นางสาวปวีณา ชิ้นศุภร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะอักษรศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ รอบคัดเลือกกรุงเทพมหานคร ในการประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 16 ถวายงานผ่านภาษา "ตามรอยพระยุคลบาทช่วยชาติได้อย่างไร
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการรับรองคุณภาพและถูกจัดให้เป็น "วารสารกลุ่มที่ 1" จากศูนย์ TCI

ดูข่าวทั้งหมด »

 


มุมแนะนำ คณะอักษรศาสตร์

โครงการ

ตำราและหนังสือ

คณะอักษรศาสตร์


วารสาร

คณะอักษรศาสตร์งานวิจัย

คณะอักษรศาสตร์


e-Learning

คณะอักษรศาสตร์e-book

คณะอักษรศาสตร์