ข่าวสาร คณะอักษรศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์

ภาควิชาภาษาไทยจัดโครงการ "ปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาภาษาไทย : เทคนิคการนำเสนองานวิชาการ" (5 ส.ค. 57) 
ภาควิชาภาษาไทยจัดโครงการ "อบรมการวิจัยในชั้นเรียน" (30 ก.ค. 57) 
กองทุน มล.บุญเหลือ ขอเชิญส่งบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละครเข้าประกวด (ภายใน 31 ต.ค. 57) 
คณะอักษรศาสตร์จัดโครงการ "สอนภาษาและวัฒนธรรมไทยแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยไดโตะบุงกะ (29 ก.ย.-16 ต.ค. 57) 
• คณะอักษรศาสตร์จัดโครงการ "สอนภาษาและวัฒนธรรมไทยแก่นักศึกษาต่างประเทศ" จากมหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุ่น (10-17 ก.ย. 57) 
ภาควิชานาฏยสังคีตจัดโครงการ "อบรมกลวิธีการซ่อมสร้างเครื่องดนตรีไทยเบื้องต้น" (11-15 ส.ค. 57) 

หน่วยงานอื่น

มูลนิธิเอสซีจีจัดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย 2557 (Young Thai Award 2014) (ถึง ส.ค. 57) 
วช. ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ 

ดูข่าวทั้งหมด »

ภาพกิจกรรม
:
โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ข้าราชการข้าราชการจังหวัดนครปฐมเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ : 24 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2557
จัดโดย : ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
:
การฝึกโยคะขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ : 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2557
จัดโดย
:
คณะอักษรศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรม »


มุมแนะนำ คณะอักษรศาสตร์

โครงการ

ตำราและหนังสือ

คณะอักษรศาสตร์


วารสาร

คณะอักษรศาสตร์งานวิจัย

คณะอักษรศาสตร์


e-Learning

คณะอักษรศาสตร์e-book

คณะอักษรศาสตร์