ข่าวสาร คณะอักษรศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจร่วมงานกับ wikiHow เข้ารับฟังข้อเสนอในการรับสมัครงาน (20 ต.ค. 58) new
งานประชุมวิชาการศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 new
รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558-2562
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวปฏิบัติของนักศึกษาและบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ เกี่ยวกับการรักษาวินัยและจรรยาบรรณ
• สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษาได้เปิดให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 ฐาน เพื่อให้บริการกับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย

ดูข่าวทั้งหมด »

คณะอักษรศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ "ภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน" new
ฝ่ายเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จัดโครงการ "เอเชียสัมพันธ์ A-Day 2558" (28 ต.ค. 58) new
คณะอักษรศาสตร์จัดโครงการ "วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2558" (12 ต.ค. 58) new
ภาควิชาภาษาฝรั่งเศสจัดโครงการ "Le film français, ça vous dit ?" (10 พ.ย. 58) new
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์จัดโครงการ "ห้องสมุดเคลื่อนที่เพื่อชุมชนภูมิภาคตะวันตก ปีที่ 13" (3 พ.ย. 58) new
• ภาควิชาสังคมศาสตร์จัดโครงการ "ส่งเสริมสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาวะ" (31 ต.ค.-1 พ.ย. 58) new
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์จัดโครงการ "พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ: หลักฐานแห่งประวัติ พัฒนาการด้านศาลไทย" (16 ต.ค. 58) new
กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ขอเชิญส่งบทวิจารณ์วรรณกรรมเข้าประกวด ประจำปี 2558 (ถึง 31 ต.ค. 58) new

หน่วยงานอื่น

-

ดูข่าวทั้งหมด »

icon kanesh7
ภาพกิจกรรม : โครงการสืบสานประเพณีคเณศจตุรถี ครั้งที่ 7 
วันที่ 1-3 กันยายน 2558
จัดโดย : ภาควิชาปรัชญา
icon daitobunka
ภาพกิจกรรม : โครงการ "สอนภาษาและวัฒนธรรมไทยแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยไดโตะบุงกะ ประเทศญี่ปุ่น"
วันที่ 16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2558
จัดโดย สำนักงานเลขานุการคณะฯ

ภาพกิจกรรมทั้งหมด »


มุมแนะนำ คณะอักษรศาสตร์

โครงการ

ตำราและหนังสือ

คณะอักษรศาสตร์


วารสาร

คณะอักษรศาสตร์งานวิจัย

คณะอักษรศาสตร์


e-Learning

คณะอักษรศาสตร์e-book

คณะอักษรศาสตร์