****

ทั้งนี้ ยังสามารถเข้าสู่ระบบรับสมัคร เพื่อตรวจสอบสถานะการส่งเอกสาร การชำระเงิน และส่งหลักฐานการชำระเงิน ได้
ที่ http://202.28.73.154/asianstd/

****

 

ติดตามข่าวการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้ ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559

 

 

เข้าสู่เว็บไซต์คณะอักษรศาสตร์ »