ข่าวสาร คณะอักษรศาสตร์

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (สมัครได้ตั้งแต่ 26 ส.ค.-6 ก.ย. 57) 
สรุปคู่มือการใช้งานอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
• การเบิกประกันชีวิตกลุ่มของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
• ขณะนี้พระพิฆเนศวร์ รุ่น "ทรงพล" เหลือเพียงขนาดหน้าตัก 1.5 นิ้ว จำนวน 44 องค์เท่านั้น !!!   ขอเชิญร่วมสั่งจอง คลิก 

ดูข่าวทั้งหมด »

คณะอักษรศาสตร์

ฝ่ายกิจการนักศึกษาขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธี "ไหว้ครู" (18 ก.ย. 57)
ภาควิชาภาษาฝรั่งเศสจัดโครงการ "บรรยายธรรม เรื่อง จิตใส ใจเบิกบาน" (2 ก.ย. 57) 
• งานบริการการศึกษาจัดโครงการ "อบรมการส่งเกรดออนไลน์ผ่านระบบ reg.su.ac.th" (28 ส.ค. 57) 
ภาควิชาปรัชญาจัดโครงการ "สืบสานประเพณีคเณศจตุรถี" (27-29 ส.ค. 57) 
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์จัดโครงการ "หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิภลอดุลยเดช : แหล่งรวมพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศ์" (5 ก.ย. 57) 
ภาควิชาสังคมศาสตร์จัดโครงการ "สานสัมพันธ์สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2" (3 ก.ย. 57) 
งานฝ่ายเอเชียศึกษาจัดโครงการ "เอเชียอาสาทำดี : สอนน้องรอบรู้เรื่องเอเชีย" (29 ส.ค. 57) 
ภาควิชาภาษาไทยร่วมกับภาควิชานาฏยสังคีตจัดโครงการ "พระลอดิลกโลก : จากวรรณคดีสู่คีตศิลป์" เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557 (3 ก.ย. 57) 
ภาควิชานาฏยสังคีตจัดโครงการ "120 ปีชาตกาล พระยาภูมีเสวิน (จิตร จิตตเสวี)" (27 ส.ค. 57) 
กองทุน มล.บุญเหลือ ขอเชิญส่งบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละครเข้าประกวด (ภายใน 31 ต.ค. 57) 
คณะอักษรศาสตร์จัดโครงการ "สอนภาษาและวัฒนธรรมไทยแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยไดโตะบุงกะ (29 ก.ย.-16 ต.ค. 57) 
• คณะอักษรศาสตร์จัดโครงการ "สอนภาษาและวัฒนธรรมไทยแก่นักศึกษาต่างประเทศ" จากมหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุ่น (10-17 ก.ย. 57) 

หน่วยงานอื่น

มูลนิธิเอสซีจีจัดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย 2557 (Young Thai Award 2014) (ถึง ส.ค. 57) 

ดูข่าวทั้งหมด »

ภาพกิจกรรม : โครงการ "สร้างความเข้าใจกับรายวิชาสาขาระดับต้นสู่การเข้าเอก-โท"
เมื่อวันที่ : 14 สิงหาคม 2557
จัดโดย : งานบริการการศึกษา
ภาพกิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
ภาพกิจกรรม  | วิดีโอ: เรียนอย่างไร จึงประสบความสำเร็จ? 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557
จัดโดย : หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด »


มุมแนะนำ คณะอักษรศาสตร์

โครงการ

ตำราและหนังสือ

คณะอักษรศาสตร์


วารสาร

คณะอักษรศาสตร์งานวิจัย

คณะอักษรศาสตร์


e-Learning

คณะอักษรศาสตร์e-book

คณะอักษรศาสตร์