ติดต่อคณะอักษรศาสตร์

 
 

งานบริการการศึกษา โทรศัพท์: 034 256 709 โทรสาร: 034 256 709

หน่วยกิจการนักศึกษา โทรศัพท์: 034 255 794

งานบริหารและธุรการ โทรศัพท์: 034 255 096 โทรสาร: 034 255 096

งานบริการวิชาการและวิจัย โทรศัพท์: 034 255 096

งานคลังและพัสดุ โทรศัพท์: 034 255 097

 
     
 

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

 
 
  1. คำร้องขอหนังสือเก็บข้อมูล
  2. คำร้องขอลาพักการศึกษา
  3. คำร้องขอลาออก
  4. คำร้องขอสำเร็จการศึกษา
  5. ขอหนังสือรับรองการฝึกงาน

ส่งคำร้องมาที่อีเมลคณะอักษรศาสตร์ sysmaster.arts.su@gmail.com

 
     
 

สำหรับนักศึกษาอักษรศาสตร์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลเพื่อรับทุนอุดหนุนค่าลงทะเบียนเรียน

 
  กรอกข้อมูลเพื่อขอรับทุนทาง https://forms.gle/Hf4N2mujE2h2ZRBT6