การแข่งขันตอบปัญหาวัฒนธรรมญี่ปุ่น “Japan Foundation Award”

การแข่งขันตอบปัญหาวัฒนธรรมญี่ปุ่น “Japan Foundation Award”

การแข่งขันตอบปัญหาวัฒนธรรมญี่ปุ่น “Japan Foundation Award” ในเทศกาลศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่นภายใต้นิทรรศการ The Spirit of Budo

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น.

ณ ห้องภาพยนตร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม

ข่าวอื่นๆ