คณะอักษรศาสตร์ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา แก่บุคลากรและนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ถึง 15 มิ.ย. 63) -ปิดรับสมัคร – รายละเอียด

ข่าวงานวิจัยอื่นๆ