คณะอักษรศาสตร์ประชุมหารือกับสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 คณบดีคณะอักษรศาสตร์และคณะผู้บริหารคณะฯ ประชุมหารือกับอธิการบดีและคณะผู้บริหาร สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานภายหลังจากที่มีการลงนาม MOU ร่วมกัน

ข่าวอื่นๆ