ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม

Budsaba Kanoksilapatham, Ph.D.
Professor

English Department, Faculty of Arts,
Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000
Office: 034-253840 to 44 ext. 23313
Fax: 034-255794
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.arts.su.ac.th/คณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ/budsaba-kanoksilapatham 

1. Education

Degrees

 Ph.D. in Linguistics (Concentration: Applied Linguistics), Georgetown University, USA. 
 M.A. in Linguistics & EFL, Southern Illinois University at Carbondale, USA.
 B.A. (Second Class Honors) in English, Faculty of Arts, Chulalongkorn University, Thailand

Certificates/Diplomas

2019 ได้เข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับอาจารย์และนักวิจัย” 21 พฤษภาคม 2562 คณะอักษรศาสตร์ ศิลปากร
2005 The Next Generation TOEFL Approach, Educational Testing Service (ETS), Thailand.
1996 Multi-Media CAI Course, Chulalongkorn University Language Institute, Thailand.
1992 Developing Listening Comprehension Skills, Regional Language Centre, Singapore.
1985 Problems and Issues in ELT and ELTE at the Tertiary Level, Chulalongkorn University Language Institute, Thailand.

2. Academic Appointments

2018-present Professor (ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง), Department of English, Silpakorn University, Nakhon Pathom, Thailand
2012-2018 Professor, Department of English, Silpakorn University, Nakhon Pathom, Thailand
1997-2012 Associate Professor, Department of English, Silpakorn University, Nakhon Pathom, Thailand
1990-1997 Assistant Professor, Department of English, Silpakorn University, Nakhon Pathom, Thailand
1984-1990 Lecturer, Department of English, Silpakorn University, Nakhon Pathom, Thailand

3.  Specialization Areas

 • Phonetics (Articulatory Phonetics/English Pronunciation)
 • General Linguistics
 • Sociolinguistics
 • Task Based Language Teaching
 • Text or Written Discourse Analysis (Genre Analysis and Multidimensional Analysis)
 • Written Academic Discourse: Research Articles
 • Written Professional Discourse
 • ESP or English for Specific Purposes (Science English, Police English, Pharmacy English, English for Community Developers, etc.)
 • Teaching English as a Foreign Language
 • Applied Corpus Linguistics
 • Testing
 • Research Design and Methodology
 • TOEFL and TOEIC Courses
 • Language Skill Courses

4. รางวัลหรือเกียรติคุณที่เคยได้รับ

Mar, 2019 Certificates as an individual contributing to the fame of the university “เกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์” ที่มอบให้กับผู้ได้รับรางวัลและทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากรในระดับนานาชาติ 2 ฉบับ
Sep, 2018 ผลงานวิจัยได้รับเลือกจาก สกว. เป็นหนึ่งในหนังสือรวมผลงานของนักวิจัยรวม 15 ท่านโดยมีจุดมุ่งหมายให้ฝ่ายนโยบายระดับประเทศได้รับทราบและเล็งเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัย จากบริษัทแก่นสาระ
Sep, 2018 Certificates as an individual contributing to the fame of the university “เกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์” ที่มอบให้กับผู้ได้รับรางวัลและทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากรในระดับนานาชาติ
2018 Outstanding contribution in Reviewing, issued by the Journal of English for Specific Purposes
June, 2018 Certificates as an individual contributing to the fame of the university “เกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์” ที่มอบให้กับผู้ได้รับรางวัลและทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากรในระดับนานาชาติ
April, 2018 Certificate as an individual contributing to the fame of the university at international level
December, 2017 Certificates as an individual contributing to the fame of the university “เกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์” ที่มอบให้กับผู้ได้รับรางวัลและทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากรในระดับนานาชาติ
August 2015-2018 TRF senior research scholar, the Thailand Research Fund in the field of English and was presented a plaque by the Princess on May 4, 2016
Oct 12, 2017 Good Research Award (Wooden fishing vessel building at Samut Sakhon) from Silpakorn University Research and Development Institute, Silpakorn University
Aug 17, 2017 Distinguished Paper Award, 2017 International Conference on Education and Learning, Tokyo, Japan (August 16-18, 2017)
Jun 27, 2017 Best Paper Award, the 9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017), Kunming University of Science and Technology (KUST), China
Jan – April 2017 One of the 13 researchers selected to be in a documentary titled “The Researcher” (Season 2) to be on air in May, 2017
Oct 12, 2016 Outstanding faculty member of Silpakorn University of the year 2016
Oct 12, 2015 Outstanding faculty member of Silpakorn University of the year 2015
Sep 9, 2015 –2017 Certificates as an individual contributing to the fame of the university during the years 2015-2016, 2017
Jan 26, 2016 A role model for ladies of the year 2015 recognized in the area of academic services
Jun 20, 2014 Best Paper Award of the session “Teaching and Education Science” from the Committee of ICTES 2014 of the session “Teaching and Education Science” Hong Kong
Mar 10, 2012 Outstanding alumnus of Samut Sakhon Burana School, Centennial Anniversary Celebration of the School, Samut Sakhon Outstanding alumnus of Samut Sakhon Burana School, Centennial Anniversary Celebration of the School, Samut Sakhon
Aug, 23-28, 2011 Solidarity Award to attend the World Congress of Applied Linguistics (AILA 2011), Beijing, China
Mar-May, 2006 Morley Scholarship from the English Language Institute (ELI), University of Michigan, Ann Arbor, USA.
2002-2003 TOEFL Grant for Doctoral Research in Second and Foreign Assessment Program from the Education Testing Service (ETS), USA. (Dissertation title: A corpus-based investigation of scientific research articles: Linking move analysis with multidimensional analysis)
2002-2003 Doctoral Dissertation Improvement Grant # BCS 0213948 from the National Science Foundation (NSF), USA. (Dissertation title: A corpus-based investigation of scientific research articles: Linking move analysis with multidimensional analysis)

5.  Keynote speakers

July 22-25, 19 “Local Thai Culture Represented in English Multimedia Teaching Materials for Young Learners,” The 3rd International Conference on Education and Multimedia Technology (ICEMT 2019), Nagoya, Japan
June 27-29, 19 “Glocal synergies for young learners: Global English lessons, local Thai content” The 17th Asia TEFL International Conference & The 6th FLLT International Conference, Ambassador, Bangkok, Thailand.
May 24, 19 “Liberal Arts for a Sustainable Future” The 2nd International Conference of Applied Liberal Arts and the 8th National Conference on Applied Liberal Arts, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok.
Oct 20, 18 “Open Educational Resources in Enhancing Thai University Students’ English Language Learning” 2018 Sixth International Conference at Feng Chia University Exploring the Unchartered Territories: Foreign Languages and Literature Teaching in Taiwan and Southeast Asia, Feng Chia University, Taiwan
Oct 11, 18 “Local Context-based lessons and Global English education: Southern Thailand” 2018 8th International Conference on Education, Research and Innovation (ICERI 2018), Chateau de Bangkok, 10-12 October 2018
Aug 20, 2018 “Humanities and social Sciences: Wisdom power for sustainable development” The 2nd National Conference on Humanities and Social Sciences on the theme of “Humanities and social Sciences: Wisdom power for sustainable development” August 20-21, 2018, Rajabhat Songkhla University
Aug 14, 2018 “Reshaping grassroots English education: Southern Thai community-based lessons” The 2018 4th International Conference on education, Learning and Training (ICELT 2018), Taipei, Taiwan
June, 2018 “Global English Enhancement and Southern Thainess Maintenance: Community-Based Instructional Innovation” The 1st International Conference in English Studies: Innovations in English Language Teaching and Learning, 28-29 June, 2018. Aonang Villa Resort, Krabi.
March 28, 2018 3rd Liberal Arts 2018 National Conference: Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development, The Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology at Sivichai
Nov 9, 2017 “Learning and Assessments in ELT: Challenges and Opportunities” Chulalongkorn University Language Institute (CULI), Arnoma Grand Bangkok Hotel
Oct 13, 2017 The 2017 3rd International Conference on Education, Learning and Training (ICELT 2017), Chengdu, China
June 2, 2017 "ภาษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ที่ยั่งยืน" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 เรื่อง "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในศตวรรษที่ 21" คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
May 19, 2017 2017 International Conference on Applied Linguistics, National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism, May 19, 2017. Kaohsiung, Taiwan.
Jan 5-7, 2017 The 2017 4th International Conference on Culture, Knowledge and Society (ICCKS 2017), Kuala Lumpur, Malaysia
Oct 22, 2016 The 5th Symposium on Foreign Language and Literature, Feng Chia University, Taiwan
June 24, 2016 The 4th International Conference on Foreign Language Learning and Teaching (FLLT 2016) The Language Institute of Thammasat University
ณ The Ambassador Hotel, Bangkok
Aug 30, 2016 The International Conference on English Language Studies (ICELS), Mahasarakham University
Jan 26-27, 2016 “Wooden fishing vessel building at Samut Sakhon: Its last breadth.” The 3rd International Conference on Culture, Knowledge and Science (ICCKS 2016), Pattaya, Chonburi
Oct 25, 2015 “Engineering research article discourse: A channel of knowledge transfer between researchers and industry” 2015 International Conference on English for Specific Purposes, Feng Chia University, Taichung, Taiwan.
Sep 25, 2015 “On the occasion of the retirement of faculty members from the English and Thai departments”, Mahasarakham University.
Sep 25, 2014 “Education innovation in elementary English classes: Local in content, global in outlook” 2014 4th International Conference on Education, research, and Innovation (ICERI 2014), Bangkok, Thailand
Jun 20, 2014 “Towards Global English Horizons” The 1st TRI-ELE International Conference on English Language Education: Toward Global English Horizons, organized by TRI-ELE (Language Institute, Thammasat University or LITU; English Language Education, Assumption University of Thailand or AU-IELE; and the Faculty of Liberal Arts, Mahidol University or LAMU)
Mar 1, 2014 “English is not difficult for Thai people, isn’t it?” Rangsit University
Jan 17, 2014 “Thai teachers of English in the 21st century and student preparation for global citizenship” The 21st Century English language education: Toward Global Citizenship organized by ThaiTESOL Annual International Conference (17-18 January, 2014), The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand.
Dec 7, 2013 “Pronunciation in Action” สัมมนาวิชาการครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สาขามนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมครูผู้สอน ภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (14.30-16.00 น.)
May 1, 2013 “Cross fertilization of research, pedagogy, and profession in the 21st century” the 2nd LITU International Graduate Conference, Thammasat University, May 1, 2013 (Plenary speaker)
Oct 27, 2012 Panelist on the theme of Reflections on ELT from an ESP Perspective , 2012 International Conference on English for Specific Purposes, Southern Taiwan University of Science and Technology, Taiwan, October 27, 2012
Oct 26, 2012 “In search of the generic identity of the discussion section: Three engineering sub-disciplines” The 2012 International Conference on ESP, Southern Taiwan University, Taiwan, October 26-27, 2012.
May 4, 2012 “Empowering teaching English professional communication: Making our voices heard in research articles, the 2011 International Symposium on English Professional Communication and Instructional Technology, Department of Applied Foreign Languages, National Kaohsiung, Taiwan University of Applied Sciences (invited symposium presentation)
May 22, 2009 “ESP: Invisible unity amongst visible diversity” The 2009 International Conference on Applied Linguistics. Southern Taiwan University (Keynote speech), Taiwan
Oct 25, 2008 “Academic discourse through the lens of genre analysis: Disciplinary variation” The International Conference on Applied Linguistics 2008. National Chiayi University, Taiwan
July, 2007 “Navigating pathways to success in EFL” The 4th Thammasat ELT Conference, Thammasat University, Bangkok

6. Publications

6.1. (Text) Books/Book Chapters

2018 Pronunciation in action (8th ed.). Nakhon Pathom: Silpakorn University.
2016 Pronunciation in action (7th ed.). Nakhon Pathom: Silpakorn University.
2016 English sociolinguistics at Work. A textbook for the course of Introduction to sociolinguistics, Faculty of Arts, Silpakorn University
2012 ASEAN English for Grade 4 Students: A textbook for Grade 4 students (co-authored)
2012 Reprint of Rhetorical structure of biochemistry research articles. originally published in English for Specific Purposes, 24, 3, 269-292  in the Sage Handbook Corpus Linguistics, edited by Biber Douglas and Randi Reppen, Vol 3 (out of 4 volumes), 67-92.
2012 English sociolinguistics at Work. A textbook for the course of Introduction to sociolinguistics, Faculty of Arts, Silpakorn University
2007 Chapter 2 Introduction to Move Analysis. (a co-authored chapter with Ulla Connor and Thom Upton, pp. 23-41) and Chapter 4 Rhetorical Moves in Biochemistry Research Articles. (single authored book chapter, pp. 73-119) in a book entitled Discourse on the Move. edited by Douglas Biber, Ulla Connor, and Thom Upton, Amsterdam: John Benjamins.
1984 On the acquisition of aspiration. (co-authored with G. Nathan and W. Anderson), in G. Ioup & S. Weinberger. (Eds.), Interlanguage Phonology.  New Jersey: Newbury House. 204-212.

6.2. Journal/Proceedings Articles

2019 “Tour Guide Simulation: A Task-Based Learning Activity to Enhance Young Thai Learners’ English” (co-authored), scopus indexed journal (in press).
2018 Open Educational Resources in Enhancing Thai University Students’ English Language Learning, The eleventh edition of the International Conference Innovation in Language Learning, Florence (Italy) on 8 - 9 November 2018, 236-239.
2018 Thainess-based English lessons: Reshaping grassroots English education, Indonesian Journal of Applied Linguistics, 8, 2, 278-288. http://dx.doi.org/10.17509/ijal.v8i2.13275
2018 “English and cultural literacy enhancement: Southern context-based innovation effectiveness” International Conference on Teaching, Learning, Innovation and Educational Technology, 27-29, Singapore, 98-113.
2018 “Celebrating Local, Going Global: Use of Northern Thainess-Based English Lessons” (co-authored), The Journal of Asia TEFL, 15, 2, 292-309.
2018 “Implementing phonetics in elementary education: An effective way to gain early English literacy” (co-authored), International Journal of Learning and Teaching, 4, 4, 345-349.
2018 “บทเรียนเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง” (co-authored), การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 (Graduate School Mini-Conference 2018 of Suan Sunandha Rajabhat University, June 29, 2018, 277-288.
2018 “Local Context-Based English Lessons: Forging Northern Thai knowledge, Fostering English Vocabulary” 3L: The Southeast Asian Journal of English Language Studies, 24(2): 127 – 142
2018 “EFL learners’ and teachers’ positive attitudes towards local community based instruction” (co-authored), Indonesian Journal of Applied Linguistics, 7, 3, 504-514.
2017 “A New Paradigm for English Language Teaching in the 21st Century: Asian Context (pp. 3-32). In Ho, Wen-Ching (Ed.), Foreign Language education in the 21st century: Essays in English and Japanese, Feng Chia University.
2017 “Vocabulary fostered and Thai identity forged through English lessons: Elementary students” Proceedings: 2017 International Conference on Education and Learning, Tokyo, Japan (August 16-18, 2017), 195-217.
2017 “English Language Needs Perceived by Mechanical Engineering Stakeholders”, The 9th International Conference on Science, Technology and Innovation for sustainable well- being วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ … ฉบับที่ …, xxx-xxx… 1-8.
2017 “Preparing Thai mechanical engineering for the job market: The students’ and employer’s needs” Proceedings of the IIER International Conference, January 11-12, 2017, Lisbon, Portugal, 5-10.
2016 “Towards Global English Horizons” Language Education and Acquisition Research Network (LEARN) Journal, 9, 2, 44-57.
2016 Promoting Global English while Forging Young Northeastern Thai Learners’ Identity 3L: The Southeast Asian Journal of English Language Studies, 22(3): 127 – 140.
2016 Enhancing Global English and Maintaining Regional Identity: Young Northeastern Thai Learners. 5th  Annual International Conference Proceedings on Language, Literature, and Linguistics (L3 2016). 78-85. Fort Canning Hotel, Singapore, May 30-31, 2016.
2016 Wooden fishing vessel building at Samut Sakhon: Its last breath. International Journal of Culture and History, 2(1), 25-34.
2015 Assessment of TV Vocabulary Instruction broadcast in Thailand nationwide. (co-authored), The New English Teacher, 9.2, August, 108-126.
2015 Wooden fishing vessel building at Samut Sakhon: Local wisdom. การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 5” หัวข้อเรื่อง “วัฒนธรรมในชีวิต : ชีวิตในวัฒนธรรม” วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร หน้า 156-171.
2015 Integrating instructional innovation for elementary education. CD Proceedings of SOCIOINT15- 2nd International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, 8-10 June, 2015, Istanbul, Turkey, 343-352.
2015 Structural Organization of Research Article Abstracts: Civil and Biomedical Engineering. Rajamangala University of Technology of Isan Journal (RMUTI), Special issue, 507-512.
2015 Developing young learners’ local culture awareness and global   English: Integrated instruction. International Journal of Information and Education Technology (IJIET), 5, 9, September 2015, 676-682. (www.ijiet.org)
2015 Distinguishing textual features characterizing structural variation in research articles across three engineering sub-discipline corpora. English for Specific Purposes, 37, 74-86.
2014 Education innovation in elementary English classes: Local in content, global in outlook. CD Proceedings of 2014 4th International Conference on  Education, Research and Innovation (ICERI2014), September 25-26, Bangkok, Thailand, 172-177.
2014 Thai elementary school teachers’ English pronunciation and effects of teacher variables: Professional development. Teaching English as a Second or Foreign Language (TESL-EJ), 18, 1, 1-13.
2013 “Thai University Students’ Voices Heard: Aspired Pronunciation Model” Journal of English Studies, Thammasat University, vol. 8, 124-153.
2013 University students’ attitudes towards English pronunciation models.   The 1st International Conference on Language, Literature, and Cultural Studies (ICLLCS), 22-24 August, 2013. At A-One The Royal Cruise Hotel, Pattaya, Chonburi.  (presented on August 22, 2013)  CD Proceedings, 44-53.
2013 Thai elementary school teachers’ English pronunciation and effects of teacher variables: ASIAN Preparation. Journal of Teaching and Education, 2, 3, 71-77.
2013 Generic characterisation of civil engineering research article abstracts. 3L: The Southeast Asian Journal of English language Studies, 19, 3, 1-10.
2013 Components of the Discussion Section in Biomedical Engineering Research Articles and their Linguistic Characterization. Journal of Science and Technology, Mahasarakham University, 32, 1, January - February, 92-97.
2012 Language for specific purposes in Asia.  The Encyclopedia of Applied Linguistics, ed. Chapell, C. A.  Oxford, UK: Wiley-Blackwell.
2012 ย้อนพินิจการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษในรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  ภาษาปริทัศน์  ฉบับที่ 27 หน้า 69-89 (English vocabulary instruction via educational TV programs in retrospect, co-authored)
2012 In search of the generic identity of the discussion section: Three engineering sub-disciplines. Taiwan International ESP Journal, 2012, 4, 2, 1-26.
2012 Facilitating scholarly publication: Genre characteristics of English research article Introductions and Methods.  3L: The Southeast Asian Journal of English language Studies, 18, 4, 5-19.
2012 Research article structure of research article introductions in three engineering subdisciplines.  The IEEE Transactions on Professional Communication, 55, 4, 294-309.
2012 Thai insult detection system based on linguistic features analysis.  Proceedings: the 6th Symposium on Advances in Science and Technology, Kuala Lumpur, Malaysia, March 24-25, 2012. (co-authored proceedings article with Tanasanti, J., Phokharatkul, P., Buntilove, V. & Kanoksilapatham, B.) no pages
2011 Output hypothesis and English language learning in Thailand.  The Journal of the Faculty of Arts, Silpakorn University, 33, 1, 171-192.
2011 National survey of teaching Chinese as a foreign language in Thailand.  CD Proceedings: The Second Annual International Symposium of Foreign Language learning (The 2nd AISOFOLL), November 29-30, 2011, Millennium Hotel, Jakarta, Indonesia. (no page number)
2011 Reconciling efforts to understand engineering intellect: Research articles from linguistic perspective.  International Journal of Business and Technopreneurship, 1, 1, February, 137-148.
2011 Civil engineering research article Introductions: Textual structure and linguistic characterizations.  Asian ESP Journal, 7, 2, 55-84.
2010 Structural patterns of civil engineering research articles.  Conference Proceedings of the Second International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB II), Aug 13-14, 2010, Quang Binh University, Vietnam, 42-47.
2010 Analysis of scientific research articles in diverse discipline: Global communication, CD Proceedings of ICERI2010 Conference (International Conference of Education, Research and Innovation, 15th-17th November, 2010), Madrid, Spain, 2226-2236.
2010 Examining English pronunciation competence of Thai teachers: Word stress assignment. In Gregory T. Papanikos & Nicholas C. J. Pappas (eds.), Horizons in Education (pp. 467-480).   Athens: Athens Institute for Education and Research (ATINER).
2009 Teaching English Intonation in Thailand: Overview. Journal of the Faculty of Arts, 31, 2, 299-319.
2009 Writing research article abstracts in engineering: Linguistic perspective. CD Proceedings of the International Conference on Science, Technology, and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2009), Khon Kaen, Thailand, 751-755.
2009 Generic structure of research article abstracts in sciences. Journal of English Studies, 4, 95-111.
2009 ESP: Invisible unity amongst visible diversity.  International Conference on ESP.  Southern Taiwan University, May 22, 2009, 5-14.
2008 Academic discourse through the lens of genre analysis: Disciplinary variation.  Conference Proceedings of the 2008 International Conference on Applied Linguistics, Chiayi, Taiwan, October 24-25, 17-27.
2008 Demystifying textual structure and linguistic characterization of Introductions.   a full paper in the proceedings accompanying the International Conference Proceedings on Language Teaching and Learning, organized by Institute of Modern Languages and Communication, Multimedia University, Petaling Jaya, Malaysia. (CD Conference proceedings), March 17-18, 1-12.
2007 Rhetorical organizations of research article introductions in biochemistry and microbiology.  ESP Malaysia, 13, 21-37.
2007 Writing Research Articles in English: Microbiology. (in Thai) Journal of the Faculty of Arts, 29, 174-208.
2007 Writing scientific research articles in Thai and English: Similarities and differences. Silpakorn University International Journal, 7, 172-203.
2007 Navigating pathways to success in ELT.  Journal of English Studies, 3, 6-25.
2006 Developments and New look of TOEFL. (in Thai), Journal of the Faculty of Arts, Silpakorn University, 28, 124-139.  (Special Issue on Western languages and literatures)
2005 Intonation meaning in English discourse: Thai speakers.  Indonesian Journal of English Language Teaching, 1, 2, 136-163.
2005 Corpus analyses and its applications in ELT.  Journal of English Studies, 2, 16-27.
2005 Rhetorical structure of biochemistry research articles.  English for Specific Purposes, 24, 3, 269-292.
2003 Discourse analysis of English research articles.  Journal of the Faculty of Arts, Silpakorn University, 25, 2, 212-247.