คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยให้กับนักศึกษาต่างชาติ ทั้งแบบระยะสั้นและแบบนักศึกษาแลกเปลี่ยน โดยนักศึกษาเหล่านี้เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะอักษรศาสตร์

การเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยให้กับนักศึกษาต่างชาติ แบบระยะสั้น

ปัจจุบัน นักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยที่คณะอักษรศาสตร์ มีจำนวน 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่

  1. มหาวิทยาลัยไดโตะบุงกะ ประเทศญี่ปุ่น
  2. มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุ่น
  3. มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ ประเทศเกาหลีใต้

รูปภาพการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยแก่นักศึกษาต่างชาติ แบบระยะสั้น

inter stu 01   inter stu 02   inter stu 03
inter stu 04   inter stu 05   inter stu 06
inter stu 07   inter stu 08   inter stu 09

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

นักศึกษาแลกเปลี่ยน

อ่าน "บทสัมภาษณ์นักศึกษาแลกเปลี่ยน" คลิกfile acrobat 12p

รูปภาพนักศึกษาแลกเปลี่ยน

exchange stu 01   exchange stu 02   exchange stu 03
exchange stu 04   exchange stu 05   exchange stu 06
exchange stu 07   exchange stu 08   exchange stu 09

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย