แผนผังรถตู้สาธารณะ หน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร

van

ดาวน์โหลด แผนผังรถตู้สาธารณะฯ file acrobat 12p

 

นอกจากนี้ สามารถอ่านข้อมูลการเดินทางไป-กลับ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้ที่ www.silpakorn-u.com/suarticles/การเดินทาง-มศก-นครปฐม link