ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง คณะอักษรศาสตร์

ที่ตั้ง: ชั้น 4 อาคาร 36 ปี

การให้บริการ มีดังนี้

  • บริการเครื่องคอมพิวเตอร์
  • บริการพิมพ์งานเอกสารขาว-ดำ และสี
  • บริการเครื่องสแกนเนอร์
  • บริการบันทึก/คัดลอกแผ่นซีดี/ดีวีดี
  • บริการซีดีรอมภาษาต่างๆ ประกอบการเรียนการสอนของคณะฯ

ห้องปฏบัติการคอมพิวเตอร์ อ.36-302 คณะอักษรศาสตร์

ที่ตั้ง: ห้อง 302 ชั้น 3 อาคาร 36 ปี

เป็นห้องสำหรับการเรียนการสอน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อ.36-303 คณะอักษรศาสตร์

ที่ตั้ง: ห้อง 303 ชั้น 3 อาคาร 36 ปี

เป็นห้องสำหรับการเรียนการสอน

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัยด้านเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์

ที่ตั้ง: ห้อง 411 ชั้น 4 อาคารวชิรมงกุฎ

นักศึกษาสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลงานวิจัยของนักศึกษาได้

ลานทรงพล คณะอักษรศาสตร์

ที่ตั้ง: อยู่ติดกับอาคารวชิรมงกุฎและลานอาคาร 36 ปี

ลานสำหรับให้นักศึกษาและบุคลากรคณะฯ นั่งพักผ่อน หรืออ่านหนังสือ รวมทั้งสามารถขออนุญาตใช้ลานเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ได้

บริการ WI-FI คณะอักษรศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์ติดตั้ง WI-FI ที่ใต้อาคาร 50 ปี  อาคาร 36 ปี  และอาคารวชิรมงกุฎ เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรคณะฯ

lan song pon1   lan song pon2   asia room1   asia room2
self centre arts1   self centre arts2   self centre arts3

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

สนามกีฬามหาวิทยาลัยศิลปากร

ได้แก่ สนามฟุตบอล สระว่ายน้ำ โรงฝึกพลศึกษา สนามเทนนิส สนามตะกร้อ สนามบาสเกตบอกกลางแจ้ง สนามวอลเลย์บอลกลางแจ้ง สนามแบตมินตัน โต๊ะเทเบิลเทนนิส สนามยูโด สนามยิงปืน ลู่วิ่ง

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.snc.lib.su.ac.th/libsnc link

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่ตั้ง: ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

เวลาในการให้บริการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-21.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cc.su.ac.th link

บริการ WI-FI  มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยมีบริการ WI-FI ทั่วมหาวิทยาลัยศิลปากร

Su.Ed.Fitness Center คณะศึกษาศาสตร์

ที่ตั้ง: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ Su.Ed.Fitness Center link

sport stadium su   extreme stadium su   library su   computer centre su
su ed fitness center   su ed fitness center2
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย