หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีหอพักสำหรับนักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิงที่มีภูมิลำเนาอยู่ห่างไกลจากมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในการศึกษาเล่าเรียน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ที่ www.dsa.su.ac.th/kksu/index.php/หอพักนักศึกษา link

หอพักนักศึกษาเอกชนใกล้มหาวิทยาลัย

dorm private

ดาวน์โหลด ผังหอพักเอกชนใกล้มหาวิทยาลัย file acrobat 12p