นักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชาเอกภาษาเยอรมัน ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน Podcast ในหัวข้อ “Buntes Deutsch” – “เยอรมัน-หลากสี(สร้าง)สรร(ค์)”

ข่าวอื่นๆ