นายพีระพันธ์ ตันวงศ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเรื่องสั้น หัวข้อ “รักของแม่” ระดับประชาชนทั่วไป

ข่าวอื่นๆ