นายเมธาวี ก้านแก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดสื่อสันติภาพระดับชาติ ‘รางวัลช่อมะกอก’ ปีที่ 7 ประจำปี 2564

ข่าวอื่นๆ