ประกวดราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์เดี่ยวไฟเบอร์กลาส

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์เดี่ยวไฟเบอร์กลาส จำนวน 1,830 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอื่นๆ