ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว ได้รับรางวัลศิลปากรสร้างสรรค์ ประเภทผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข่าวอื่นๆ