ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทยเข้าพบคณบดี

นายย็องจิน คิม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย และนายควังจุง คิม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย ได้เข้าพบคณบดี  อาจารย์ ดร.สิรินาถ ศิริรัตน์  และอาจารย์สุมาลี สูนจันทร์ ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งศูนย์เกาหลี

ข่าวอื่นๆ