ฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

ฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
คณะอักษรศาสตร์ฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข่าวอื่นๆ