พิธีเปิด “ศูนย์ฝึกอบรมครูสอนภาษาเกาหลีประจำประเทศไทย” และ “โครงการฝึกอบรมภาษาเกาหลีสำหรับผู้สอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย ประจำปี 2565”

ข่าวอื่นๆ