รับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ (ถึง 25 ม.ค. 65)

คณะอักษรศาสตร์ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัครงาน เป็นแบบออนไลน์ โดยส่งใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร และหลักฐานการโอนเงิน มาที่อีเมลคณะอักษรศาสตร์ : arts@su.ac.th

ข่าวอื่นๆ