รับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ (ถึง 30 ก.ย. 64)

คณะอักษรศาสตร์ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัครงาน เป็นแบบออนไลน์ โดยส่งใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร และหลักฐานการโอนเงิน มาที่อีเมลคณะอักษรศาสตร์ : arts@su.ac.th

ข่าวอื่นๆ