วันศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ปี ๒๕๖๓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายพวงมาลัยสักการะและวางช่อดอกไม้ และร่วมพิธีสงฆ์ เนื่องในวันศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ปิ่นมาลากุลวรานุสรณ์ เอกสถิตเลอค่าสถาพรเคียงคู่ “ศิลปากร” นิรันดร์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น.
ณ อาคารวัชรนาฏยสภา และอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ข่าวอื่นๆ