สกว. เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาสนับสนุนทุน “โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN)” ประจำปีงบประมาณ 25611 (ถึง 2 ม.ค. 61)

http://irn.trf.or.th/

ข่าวงานวิจัยอื่นๆ