1. ครู/อาจารย์
 2. พนักงานบริษัท
 3. เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ
 4. พนักงานในธุรกิจท่องเที่ยว หรือ มัคคุเทศก์
 5. ล่าม
 6. นักแปล
 7. รับราชการในหน่วยงานต่างๆ
 8. ทำงานด้านสื่อสารมวลชน หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์
 9. เลขานุการ
 10. แอร์โฮสเตส
 11. นักหนังสือพิมพ์
 12. นักเขียน
 13. ทำงานในด้านการพัฒนา
 14. นักวิเคราะห์
 15. นักพากย์