คณะอักษรศาสตร์ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ดังนี้

กัมพูชา

 1. Authority for the Protection and Management of Angkor and the Region of Seim Reap (APSARA)

เกาหลีใต้

 1. Chung-Ang University
 2. Chungbuk National University
 3. Chungnam National University
 4. Daegu University
 5. Dankook University
 6. Dongseo University
 7. Gachon University
 8. Hankuk University of Foreign Studies
 9. Hanyang Cyber University
 10. Jeonju University
 11. Konkuk University, Chungju Campus
 12. Konkuk University, Seoul Campus
 13. Kookmin University
 14. Korean National University of Arts
 15. Namseoul University
 16. Sookmyung Women's University
 17. Tongmyong University

แคนาดา

 1. University of Victoria

จีน

 1. Beijing Normal University
 2. Da-Yeh University, Taiwan
 3. Guangdong University of Foreign Studies
 4. Harbin Normal University (Art College)
 5. Minister of Education, People's Republic of China
 6. Qingdao Technological University QinDao College
 7. Qingdao University
 8. Southern Taiwan University
 9. Tunghai University, Taiwan
 10. Yunnan Normal University
 11. Yunnan University

ญี่ปุ่น

 1. Aichi University
 2. Chiba University
 3. Daito Bunka University
 4. Meisei University
 5. Osaka University
 6. Tama Art University
 7. Tokyo Gakugei University

ไทย

 1. The National Institute of Development Administration (NIDA)
 2. สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสุพรรณบุรี

นิวซีแลนด์

 1. Massey University

ฝรั่งเศส

 1. Ecole de Communication Visuelle
 2. Ecole Francaise d'Extreme-Orient
 3. Ecole Nationale Superieure de Creation Industrielle de Paris
 4. Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO)
 5. Institut Valet
 6. Institut Vatel & Université de Perpignan
 7. La IV Section de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes
 8. French Embassy in Thailand
 9. Université Paris V

ฟิลิปปินส์

 1. De La Salle-College of Saint Benilde

มาเลเซีย

 1. Universiti Putra Malaysia
 2. University of Malaya

เยอรมนี

 1. Hohenheim University
 2. University of Applied Science, Berlin
 3. University of Siegen
 4. University of Tubingen

เวียดนาม

 1. Ho Chi Minh City University of Culture
 2. The University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University - Ho Chi Minh City
 3. Vietnam National University of Social Sciences and Humanities

สวิตเซอร์แลนด์

 1. Lucerne University of Applied Sciences and Arts - Institute of Management and Regional Economics

สหรัฐอเมริกา

 1. College of Education of University of Missouri
 2. Ministry of University Affairs and the U.S. Consortium
 3. Oklahoma State University
 4. San Jose State University
 5. The University of Hawai'i at Mānoa
 6. University of Florida

ออสเตรเลีย

 1. Deakin University
 2. Griffith University
 3. Intercultural Art Consortium
 4. University of Western Sydney, Nepean Campus

อิตาลี

 1. Museo Nationale d'Arte Oriental
 2. University of Florence

อินเดีย

 1. Seemed University (Shri Lal Shastri Rashtriya Sanskrit Visyapeetha)