เข้าศึกษา
Slider

การสมัครเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์

การสมัครเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามระบบ TCAS มีดังนี้

รอบที่ 1 การรับสมัครแบบ Portfolio

ช่วงที่ 1 : ระยะเวลาการรับสมัคร : 26 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2564

ช่วงที่ 2 : ระยะเวลาการรับสมัคร : 7-21 ธันวาคม 2564

รอบที่ 2 การรับสมัครแบบ โควต้า

รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่ศึกษาในพื้นที่ 28 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี

ระยะเวลาการรับสมัคร : 21 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2565

รอบที่ 3 Admission

ระยะเวลาการรับสมัคร : 2-10 พฤษภาคม 2565