หนังสือของโครงการตำราและหนังสือ
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สถาบันกษัตริย์ในกฎมณเทียรบาล

ราคา 140 บาท (176 หน้า)

ประวัติศาสตร์ผ่านพระเครื่อง คติความเชื่อและพุทธพาณิชย์

ราคา 140 บาท (166 หน้า)

สังคีตสมัย

ราคา 320 บาท (292 หน้า)

ภาษาศาสตร์เยอรมันเบื้องต้น

ราคา 220 บาท (212 หน้า)

Pronunciation in action (พิมพ์ครั้งที่ 7)

ราคา 200 บาท (146 หน้า)

ปฐมบทดนตรีไทย (พิมพ์ครั้งที่ 4)

ราคา 200 บาท (162 หน้า)

English Sociolinguistics at Works (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ราคา 320 บาท (344 หน้า)

ชีวิตและผลงานของฌอร์จ ซองด์

ราคา 180 บาท (318 หน้า)

สอบถาม / สั่งซื้อ