ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก โครงการประกวดดนตรีไทย ประเภทวงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก การประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาภาคตะวันตก ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โรงเรียนเทพมงคลรังษี โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ โรงเรียนราชินีบูรณะ สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย ภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ จัด การประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาภาคตะวันตก ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ อาคาร ๓๖ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เกณฑ์การประกวด ใบสมัครประกวดดนตรีไทย ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๗๔-๐๙๙๗