Academy for Research and Higher Education (ARES) ประเทศเบลเยี่ยม เปิดรับสมัครอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษา DUO-Belgium/Wallonia-Brussels ประจำปี 2019 (ถึง 24 เม.ย. 62) -ปิดรับสมัคร

ข่าวงานวิจัยอื่นๆ