คณะอักษรศาสตร์ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 คณบดีคณะอักษรศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะฯ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสมุทรสงครามด้วยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ รวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม

ข่าวอื่นๆ