การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหลักสูตร 3+1 และ 7+1 ประจำปีการศึกษา 2564

คณะอักษรศาสตร์รับสมัครนักศึกษาอักษรศาสตร์โครงการปกติชั้นปีที่ 3 เฉพาะสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และนักศึกษาโครงการพิเศษเอเชียศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วม โครงการ “แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหลักสูตร 3+1 และ 7+1 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ประจำปีการศึกษา 2564   ระยะเวลารับสมัคร: 22-30 กันยายน 2564   อ่านรายละเอียดและกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.arts.su.ac.th/3171

รับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาเยอรมัน (ถึง 1 พ.ย. 64)

คณะอักษรศาสตร์ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัครงาน เป็นแบบออนไลน์ โดยส่งใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร และหลักฐานการโอนเงิน มาที่อีเมลคณะอักษรศาสตร์ : arts@su.ac.th

รับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ (ถึง 30 ก.ย. 64)

คณะอักษรศาสตร์ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัครงาน เป็นแบบออนไลน์ โดยส่งใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร และหลักฐานการโอนเงิน มาที่อีเมลคณะอักษรศาสตร์ : arts@su.ac.th