ภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไป
Slider

อบรมภาษาจีนออนไลน์

ภาษาจีนเบื้องต้น สำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤษภาคม 2565

หมายเหตุ: หากมีผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมไม่ถึง 80 %  คณะฯ ขอยกเลิกการจัดอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร: 034-109-686 ต่อ 205599, 205594

E-mail: acserv.arts.su@gmail.com

มี 2 หลักสูตร ให้เลือกเรียน

หลักสูตรภาษาจีน 1 (ระดับ HSK 1-2)

  • เรียนทุกวันเสาร์  เวลา 09.00-12.00 น.
  • ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน – 20 สิงหาคม 2565
  • จำนวน 36 ชั่วโมง
  • อบรมโดย ผศ.ดร.ภูรดา เซี่ยงจ๊ง
3,000 บาท
หลักสูตรภาษาจีน 2 (ระดับ HSK 3-4)
  • เรียนทุกวันอังคาร/พฤหัส/เสาร์  เวลา 18.00-20.00 น.
  • ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2565
  • จำนวน 36 ชั่วโมง
  • อบรมโดย อาจารย์ Yanan CHU
3,000 บาท