หนังสือชุดรู้รอบรอบรู้

เครือข่ายสลัมสี่ภาค: การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดภายใต้โครงการพัฒนาของรัฐไทย ตั้งแต่ปี 2500-2553

ราคา 140 บาท (207 หน้า)

บทละครร่วมสมัย “ทุติยะวิเศษ”

ราคา 90 บาท (85 หน้า)

พิพิธมาลา นานาสงกรานต์

ราคา 90 บาท (194 หน้า)

The German Museum Landscape An Overview of the History Museums of Germany

ราคา 100 บาท (136 หน้า)

ภาษาเยอรมันแบบไทยๆ : บูรณาการเชิงสร้างสรรค์ระหว่างสองภาษาสองวัฒนธรรม

ราคา 90 บาท (122 หน้า)