ประกวดราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์เดี่ยวไฟเบอร์กลาส

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์เดี่ยวไฟเบอร์กลาส จำนวน 1,830 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 70 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)