คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Slider

Contact

Faculty of Arts, Silpakorn University

6, Rajamankha Nai Rd., Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000


คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ติดต่อสำนักงานคณบดี

 โทรศัพท์: 034 256 709   โทรสาร: 034 256 709

โทรศัพท์: 034 255 794

โทรศัพท์: 034 255 096   โทรสาร: 034 255 096

โทรศัพท์: 034 255 097

Social Media