ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 70 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอื่นๆ