ภาษาเยอรมัน
สำหรับบุคคลทั่วไป
Slider

อบรมภาษาเยอรมันออนไลน์

ภาษาเยอรมันสำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 10 มิถุนายน 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวน

หมายเหตุ: หากมีผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมไม่ถึง 80 %  คณะฯ ขอยกเลิกการจัดอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร: 034-109-686 ต่อ 205599, 205594

E-mail: acserv.arts.su@gmail.com

เพจภาควิชาภาษาเยอรมัน: www.facebook.com/GermanArtsSu

มี 4 หลักสูตร ให้เลือกอบรม

หลักสูตรสนทนาภาษาเยอรมันสำหรับบุคคลทั่วไป ระดับ B1 ขึ้นไป

 • อบรมทุกวันจันทร์/พฤหัสบดี 
 • ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2565
 • เวลา 18.00-20.00 น.
 • จำนวน 30 ชั่วโมง
 • อบรมโดย อ.Karsten Lorek

เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาเยอรมันระดับ B1 ขึ้นไปที่ต้องการฝึกสนทนากับเจ้าของภาษาชาวเยอรมัน

คอร์สนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้บ่อย ลักษณะการพูด การออกเสียง การเรียงประโยคในสถานการณ์ต่างๆ

หากท่านไม่แน่ใจระดับภาษาของท่านว่าสามารถลงคอร์สนี้ได้หรือไม่ หรือต้องการปรึกษาเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่านเพจภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร www.facebook.com/GermanArtsSu

เปิดรับจำนวน 20 คน

3,200 บาท

ปิดรับสมัครแล้ว

เนื่องด้วยมีผู้สมัครครบตามจำนวน

หลักสูตรติวภาษาเยอรมันสำหรับบุคคลทั่วไป ระดับ A1

 • อบรมทุกวันเสาร์
 • ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม – 10 กันยายน 2565
 • เวลา 09.00-12.00 น.
 • จำนวน 30 ชั่วโมง
 • อบรมโดย อ.เอกพล สุวัธนเมธากุล

หากท่านต้องการเตรียมตัวสอบสำหรับการสอบผ่านระดับ A1 (เช่น สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานหรือแต่งงานและขอวีซ่าไปอยู่กับคู่สมรส)

หลังจากที่ท่านสอบผ่านระดับนี้ ท่านจะสามารถสื่อสารบทสนทนาในชีวิตประจำวันทั่วไปไม่ซับซ้อนได้ เช่น การซื้อของ การทานอาหาร การทำงาน แนะนำตนเอง และสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้

หากท่านประสงค์จะลงทะเบียนเรียนคอร์สติวระดับ A1 ท่านควรมีพื้นฐานหรือเคยเรียนภาษาเยอรมันระดับ A1 มาก่อน

เปิดรับจำนวน 30 คน

3,200 บาท

หลักสูตรอบรมภาษาเยอรมันสำหรับบุคคลทั่วไป ระดับ A1.1

 • อบรมทุกวันจันทร์/พุธ
 • ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 21 กันยายน 2565
 • เวลา 18.00-20.00 น.
 • จำนวน 50 ชั่วโมง
 • อบรมโดย อาภากร หาญนภาชีวิน

เป็นคอร์สพื้นฐาน เน้นทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษำเยอรมันมาก่อน

หลังเรียนจบคอร์สนี้ ผู้เรียนสามารถใช้ประโยคพื้นฐาน เข้าใจและโต้ตอบเพื่อสื่อสารเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้ เช่น แนะนำตัวเองและคนอื่น บอกสถานที่อยู่อาศัยหรือภูมิลำเนำ นับเลข ไปซื้อของ เป็นต้น

เปิดรับจำนวน 35 คน

3,000 บาท

ปิดรับสมัครแล้ว

เนื่องด้วยมีผู้สมัครครบตามจำนวน

อบรมภาษาเยอรมันสำหรับบุคคลทั่วไป ระดับ A1.2

 • เรียนทุกวันอังคาร/พฤหัสบดี
 • ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 22 กันยายน 2565
 • เวลา 18.00-20.00 น.
 • จำนวน 50 ชั่วโมง
 • อบรมโดย อ.อันนา คือเบล

คอร์สพื้นฐาน เน้นทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาเยอรมัน A1.1 มาก่อน (ถ้าเคยเรียนด้วยหนังสือ Menschen จะจบระดับ A1 ถึงบทที่ 12)

หลังเรียนจบคอร์สนี้ ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจและโต้ตอบเพื่อสื่อสารเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น เช่น การบอกหรือสอบถามเส้นทาง การเขียนอีเมล การแนะนำผู้อื่น ไปหาหมอฯ และสามารถไปสอบ Goethe- Zertifikat A1-Start Deutsch 1 (ใบประกาศระดับ A1) ได้

หากท่านมีความรู้ภาษาเยอรมันอยู่แล้วหรือไม่มั่นใจว่าระดับภาษาอยู่ในระดับใด สามารถลงเรียนคอร์ส A1.2 ได้ หรือสามารถสอบวัดระดับภาษาก่อนที่จะสมัครอบรม ได้ที่ลิงก์นี้ www.hueber.de/menschen/oet?niveau=a11

หลังจากสอบวัดระดับแล้ว หากมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่านเพจติดต่อผ่านเพจภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ www.facebook.com/GermanArtsSu

เปิดรับจำนวน 35 คน

3,000 บาท

ปิดรับสมัครแล้ว

เนื่องด้วยมีผู้สมัครครบตามจำนวน