ภาษาเยอรมัน
สำหรับบุคคลทั่วไป
Slider

อบรมภาษาเยอรมันออนไลน์

ภาษาเยอรมันสำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1-28 กันยายน 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวน

หมายเหตุ: หากมีผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมไม่ถึง 80 %  คณะฯ ขอยกเลิกการจัดอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เพจภาควิชาภาษาเยอรมัน: www.facebook.com/GermanArtsSu

โทร: 034-109-686 ต่อ 205599, 205594

E-mail: acserv.arts.su@gmail.com

ขั้นตอนการสมัครอบรม

 1. เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัครอบรม
 2. ชำระเงินโดยการโอนเข้า บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขานครปฐม
  ชื่อบัญชี: ศูนย์บริการวิชาการคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  เลขที่บัญชี 069 374 8984
 3. ผู้สมัครลงชื่อเข้าใช้ด้วย Gmail จากนั้นกรอกรายละเอียดการสมัครอบรม และแนบหลักฐานการโอนเงิน ในระบบรับสมัคร
 4. ระบบจะส่งสำเนาคำตอบไปที่อีเมลของท่าน เพื่อเป็นการยืนยันการสมัคร

มี 4 หลักสูตร ให้เลือกอบรม

หลักสูตรสนทนาภาษาเยอรมันสำหรับบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 2 ระดับ B1 ขึ้นไป

 • อบรมทุกวันจันทร์/พุธ
 • ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2565
 • เวลา 18.15-20.15 น.
 • จำนวน 30 ชั่วโมง
 • อบรมโดย อ.Karsten Lorek

เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาเยอรมันระดับ B1 ขึ้นไปที่ต้องการฝึกสนทนากับเจ้าของภาษาชาวเยอรมัน

คอร์สนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้บ่อย ลักษณะการพูด การออกเสียง การเรียงประโยคในสถานการณ์ต่างๆ

หากท่านไม่แน่ใจระดับภาษาของท่านว่าสามารถลงคอร์สนี้ได้หรือไม่ หรือต้องการปรึกษาเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่านเพจภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร www.facebook.com/GermanArtsSu

เปิดรับจำนวน 20 คน

3,200 บาท

หลักสูตรอบรมภาษาเยอรมันสำหรับบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 4 ระดับ A1.1

 • อบรมทุกวันจันทร์/พุธ
 • ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 – 18 มกราคม 2566
 • เวลา 18.15-20.15 น.
 • จำนวน 50 ชั่วโมง
 • อบรมโดย อ.เอกพล สุวัธนเมธากุล

เป็นคอร์สพื้นฐาน เน้นทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษำเยอรมันมาก่อน

หลังเรียนจบคอร์สนี้ ผู้เรียนสามารถใช้ประโยคพื้นฐาน เข้าใจและโต้ตอบเพื่อสื่อสารเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้ เช่น แนะนำตัวเองและคนอื่น บอกสถานที่อยู่อาศัยหรือภูมิลำเนำ นับเลข ไปซื้อของ เป็นต้น

เปิดรับจำนวน 40 คน

3,000 บาท

หลักสูตรอบรมภาษาเยอรมันสำหรับบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 4 ระดับ A1.2

 • อบรมทุกวันจันทร์/พุธ
 • ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 – 18 มกราคม 2566
 • เวลา 18.15-20.15 น.
 • จำนวน 50 ชั่วโมง
 • อบรมโดย อ.อันนา คือเบล

คอร์สพื้นฐาน เน้นทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาเยอรมัน A1.1 มาก่อน (ถ้าเคยเรียนด้วยหนังสือ Menschen จะจบระดับ A1 ถึงบทที่ 12)

หลังเรียนจบคอร์สนี้ ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจและโต้ตอบเพื่อสื่อสารเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น เช่น การบอกหรือสอบถามเส้นทาง การเขียนอีเมล การแนะนำผู้อื่น ไปหาหมอฯ และสามารถไปสอบ Goethe- Zertifikat A1-Start Deutsch 1 (ใบประกาศระดับ A1) ได้

หากท่านมีความรู้ภาษาเยอรมันอยู่แล้วหรือไม่มั่นใจว่าระดับภาษาอยู่ในระดับใด สามารถลงเรียนคอร์ส A1.2 ได้ หรือสามารถสอบวัดระดับภาษาก่อนที่จะสมัครอบรม ได้ที่ลิงก์นี้ www.hueber.de/menschen/oet?niveau=a11

หลังจากสอบวัดระดับแล้ว หากมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่านเพจติดต่อผ่านเพจภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ www.facebook.com/GermanArtsSu

เปิดรับจำนวน 30 คน

3,000 บาท

อบรมภาษาเยอรมันสำหรับบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 4 ระดับ A2.1

 • เรียนทุกวันจันทร์/พุธ
 • ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 – 18 มกราคม 2566
 • เวลา 18.15-20.15 น.
 • จำนวน 50 ชั่วโมง
 • อบรมโดย อ.อาภากร หาญนภาชีวิน

เป็นคอร์สระดับต้นต่อจากคอร์สระดับ A1 โดยผู้เรียนจะสามารถเข้าใจประโยคและสำนวนที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (เช่น ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลของครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตร์) สามารถสื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือทำเป็นประจำ สามารถอธิบายประวัติส่วนตัวและ สภาพแวดล้อมรอบตัวในขณะที่พูดได้

เปิดรับจำนวน 30 คน

3,000 บาท