โครงการอบรมภาษาเยอรมันสำหรับบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 5

มี 2 หลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตรอบรมภาษาเยอรมันสำหรับบุคคลทั่วไป ระดับ A1.1
  2. หลักสูตรอบรมภาษาเยอรมันสำหรับบุคคลทั่วไป ระดับ A1.2

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครอบรมได้ที่ www.arts.su.ac.th/german-for-general

ข่าวอื่นๆ