คณะอักษรศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
หลักสูตร 3+1 (โครงการปกติ) และหลักสูตร 7+1 (โครงการพิเศษเอเชียศึกษา)
ประจำปีการศึกษา 2565

ดูประกาศรายชื่อได้ที่ www.arts.su.ac.th/xchange3171

ข่าวอื่นๆ