แนะนำเอกสารชั้นต้น  
     
 
   
รายงานของพันโท Henri Roux
   
ศาสนาในสยาม
   
สยามในบันทึกการเดินทางของชาวฝรั่งเศส
   
สำเนาจดหมายและโทรเลขของนาย Roger Maugras  เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำกรุงสยาม
   
แฟ้มประวัติการศึกษาส่วนพระองค์ ณ Ecole de Guerre