การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๔

ภาควิชาภาษาไทยจัดโครงการการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๔ แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ระดับอุดมศึกษา

ในวันเสาร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จัดการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย รอบชิงชนะเลิศ ผ่านระบบออนไลน์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรอบคัดเลือกโครงการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ประจาปีพ.ศ. 2564

*รายชื่อผู้สมัครและส่งคลิปเข้าประกวดที่ดำเนินการตามเงื่อนไขกรอบเวลาที่ประกาศรับสมัครไว้ *

กำหนดการ

สมัคร
วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ถึง วันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๓.๕๙ น.

ส่งผลงานการประกวดอ่านออกเสียง รอบคัดเลือก
วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๓.๕๙ น.

ประกาศผลการประกวดอ่านออกเสียง รอบคัดเลือก
วันจันทร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ประชุมผู้เข้ารอบชิงนะเลิศ
วันพุธที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ประกวดอ่านออกเสียง รอบชิงชนะเลิศ
วันเสาร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ประกาศผลการตัดสิน รอบชิงชนะเลิศ
วันเสาร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

บทอ่านออกเสียงรอบคัดเลือก

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล และอาจารย์ ดร.ทศพล ศรีพุ่ม
ทางอีเมล readingthaicontest@gmail.com