นางสาวธิดารัตน์ คำพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกปรัชญา ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ (UIS) ลำดับที่ 1 ตามความต้องการของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ข่าวอื่นๆ