พิธีเปิดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 2

ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมเทพยสุวรรณ ชั้น 2 อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ จ.นครปฐม

พิธีปิดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 2

ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมเทพยสุวรรณ ชั้น 2 อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ จ.นครปฐม