ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนเข้าอบรมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปี 2563

 

กำหนดการ

วันที่ กิจกรรม
1 – 30 กันยายน 2562
(ขยายรับสมัครถึง 18 ตุลาคม 2562)
รับสมัครสอบ
1 กันยายน – 18 ตุลาคม 2562 ชำระเงิน และแจ้งชำระเงิน ค่าสมัครสอบ
22 ตุลาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
2 พฤศจิกายน 2562 สอบคัดเลือก รอบที่ 1 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม
12 พฤศจิการยน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
12 – 15 พฤศจิกายน 2562 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์
18 พฤศจิกายน 2562 (กรณีที่มีผู้สละสิทธิ์) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับสำรอง
18 – 21 พฤศจิกายน 2562 ผู้ผ่านการคัดเลือก สำดับสำรอง ยืนยันสิทธิ์
19 ธันวาคม 2562 รายงานตัวและปฐมนิเทศเข้าค่ายอบรม
20 – 24 ธันวาคม 2562 เข้าค่ายอบรม ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
4 มกราคม 2563 สอบคัดเลือก รอบที่ 2 เพื่อเป็นผู้แทนศูนย์ ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม
15 – 17 มกราคม 2563 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์