ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี พ.ศ. 2565

 

กำหนดการ

วันที่ กิจกรรม
14 มิถุนายน – 28 พฤศจิกายน 2564 ชำระเงิน สมัครสอบ และแจ้งชำระเงิน
27 ธันวาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
15 มกราคม 2565 สอบคัดเลือก รอบที่ 1 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม
25 มกราคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรม 1
25 – 27 มกราคม 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์
กุมภาพันธ์ 2565 รายงานตัวและเข้าค่ายอบรม 1
กุมภาพันธ์ 2565 สอบคัดเลือก รอบที่ 2 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม
28 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรม 2
28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์
มีนาคม 2565 รายงานตัวและเข้าค่ายอบรม 2
มีนาคม 2565 สอบคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ฯ เข้าแข่งขันระดับชาติ
31 มีนาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ฯ เข้าแข่งขันระดับชาติ
31 มีนาคม – 2 เมษายน 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ฯ ยืนยันสิทธิ์