ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

 

กำหนดการ

วันที่ กิจกรรม
1 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 2565 สมัครสอบ ชำระเงิน และแจ้งชำระเงิน
1 สิงหาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
20 สิงหาคม 2565 สอบคัดเลือก รอบที่ 1 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม
26 สิงหาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรม 1
26 – 28 สิงหาคม 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์
17 – 28 ตุลาคม 2565 รายงานตัว เข้าค่ายอบรม 1 และสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ฯ
2 พฤศจิกายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายอบรม 2
2 – 4 พฤศจิกายน 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ฯ ยืนยันสิทธิ์
20 – 31 มีนาคม 2566 รายงานตัว เข้าค่ายอบรม 2 และสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์
3 เมษายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ฯ เข้าแข่งขันระดับชาติ
3 – 5 เมษายน 2566 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์