คำแนะนำในการสมัครสอบ

 1. ใช้ account gmail ในการสมัครสอบ
 2. หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ ได้แก่


 3. รูปถ่ายนักเรียน หน้าตรง แบบสุภาพ

  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/รูปถ่ายหน้าบัตรประจำตัวประชาชน

  หลักฐานการโอนเงินชำระค่าสมัครสอบจากธนาคารหรือ Application ธนาคาร

 4. ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ของอาจารย์ผู้ควบคุม
 5. ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ของผู้ปกครอง

 

ขั้นตอนการสมัครสอบ

 1. โอนเงินค่าสมัครสอบ 100 บาท/คน มาที่ “ธนาคารกสิกรไทย  เลขที่บัญชี 069-3-74898-4  ชื่อบัญชี ศูนย์บริการวิชาการคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภท ออมทรัพย์”
 2. สมัครผ่านลิงก์ Google form นี้ https://forms.gle/15xZWN3SKqmrTP4k8 โดยกรอกข้อมูลผู้สมัครและแนบหลักฐานการสมัครตามที่แจ้งใน “คำแนะนำในการสมัครสอบ”
 3. กรอกข้อมูลอาจารย์ผู้ควบคุม
 4. กรอกข้อมูลผู้ปกครอง