บันทึกการเสวนา “เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ ๔:คลังภูมิปัญญาสังคีตศิลป์.

บันทึกการเสวนา “เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๔: คลังภูมิปัญญาสังคีตศิลป์” โดยห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ร่วมกับ โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์:การวิจัยและพัฒนา” ช่วงที่ 1 วิทยากรอาจารย์เชาว์มนัส ประภักดีและ คุณไ […]

» Read more

การวิจารณ์ดนตรีไทย

วันที่ 14 ตุลาคม 2557 รายการไทยบันเทิง สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส นำเสนอตอน เริ่มต้นงานวิจารณ์ดนตรีไทย โดยมี ผศ.ดร.รังสิพันธุ์ แข็งขัน อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้วิจัยจากโครงการ การวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย และ […]

» Read more

รายการตอบโจทย์ ตอนปณิธานกวี

ขอร่วมรำลึกถึงท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จในงานพระราชทานเพลิงศพท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ ณ วัดทองนพคุณ วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556 ในรายการตอบโจทย์สถานีไทยพีบีเอส ตอนปณิธานกวี ออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที […]

» Read more

คลิป ปาฐกถา เพราะรักจึงสมัครเข้ามาร่วม : อาเซียนฉบับสามัญชน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. เจตนา นาควัชระ

ปาฐกถา เพราะรักจึงสมัครเข้ามาร่วม : อาเซียนฉบับสามัญชน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. เจตนา นาควัชระ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร http://

» Read more

คลิปวิดีโอ โครงการห้องทดลองทางการวิจารณ์ทัศนศิลป์ ครั้งที่ 1

โครงการห้องทดลองทางการวิจารณ์ทัศนศิลป์ ครั้งที่ 1 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ William Warren Library / Jim Thompson Art Center โครงการวิจัย “การวิจารณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมลายลักษณ์และวัฒนธรรมเสมือนจริง” ตอน “ปลุกผี&#823 […]

» Read more

คลิปการเสวนาโต๊ะกลมเรื่องการวิจารณ์ศิลปะ “ปลุกผี…การวิจารณ์ : ทำไม อย่างไร” 2/2

การเสวนาโต๊ะกลมเรื่องการวิจารณ์ศิลปะ ในหัวข้อ “ปลุกผี…การวิจารณ์ : ทำไม อย่างไร” วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ The Jim Thompson Art Center โครงการวิจัย “การวิจารณ์ศิลปะ : รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมลายลักษณ์และวัฒนธรรมเสมือนจริง&#8221 […]

» Read more

คลิปการเสวนาโต๊ะกลมเรื่องการวิจารณ์ศิลปะ “ปลุกผี…การวิจารณ์ : ทำไม อย่างไร” 1/2

การเสวนาโต๊ะกลมเรื่องการวิจารณ์ศิลปะ ในหัวข้อ “ปลุกผี…การวิจารณ์ : ทำไม อย่างไร” วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ The Jim Thompson Art Center โครงการวิจัย “การวิจารณ์ศิลปะ : รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมลายลักษณ์และวัฒนธรรมเสมือนจริง&#8221 […]

» Read more
1 2 3