คลิปการเสวนา “งานวิจารณ์บนโลกไซเบอร์: พื้นที่ทางเลือกแห่งการวิจารณ์ละคร” 2/2

การเสวนา “งานวิจารณ์บนโลกไซเบอร์: พื้นที่ทางเลือกแห่งการวิจารณ์ละคร” 2/2 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 http://

» Read more
1 2 3