วิจารณ์ละครเวทีเรื่อง “FLU- FOOL”

วิจารณ์ละครเวทีเรื่อง “FLU- FOOL” ริญรภัสร์  อริยกรวิจิตร์ ละครเวทีเรื่อง Flu-Fool เป็นละครที่นำเสนอเรื่องราวผ่านการเคลื่อนไหว ให้กระแทกโสตประสาททั้งภาพและเสียง มีการใช้มีเดียเพื่อเสริมความหมาย โดยมีช่องว่างให้ผู้ชมสามารถจิตนาการ แต่ก็ไม่เป็นกลางในกา […]

» Read more
1 8 9 10