สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย ภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ จัด การประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาภาคตะวันตก ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประกวดรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ อาคาร ๓๖ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๗๔-๐๙๙๗

ข่าวอื่นๆ