โครงการวิจัยการวิจารณ์ขอต้อนรับหัวหน้าโครงการคนใหม่

โครงการวิจัย “การวิจารณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมลายลักษณ์กับวัฒนธรรมเสมือนจริง” ซึ่งมี ผศ. ดร. ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์เป็นหัวหน้าโครงการ สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555  เนื่องจาก ผศ. ดร. ปาริชาติมีภาระงานมาก ในฐานะอาจารย์ประจำของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จึงประสงค์ที่จะได้มีโอกาสทำงานให้แก่สถาบันต้นสังกัดอย่างเต็มเวลา  และปัจจุบันได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ. แพท

ผศ. ดร. ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์

          คณะกรรมการติดตามผลของโครงการฯ จึงขอร้องให้อาจารย์อัญชลี  ชัยวรพร  ผู้วิจัยสาขาภาพยนตร์ รับหน้าที่หัวหน้าโครงการวิจัย “การวิจารณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต”  แทน ผศ. ดร. ปาริชาติ  ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2555
รูปพี่ขัน

อาจารย์อัญชลี  ชัยวรพร

อาจารย์อัญชลี  ชัยวรพร  สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และศึกษาต่อ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยได้รับปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์  จากนั้นได้ไปศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ และได้รับ Master of Arts in Film Studies จาก Southampton University

อาจารย์อัญชลีมีประสบการณ์ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพอันกว้างขวาง  เคยปฏิบัติงานในฐานะนักหนังสือพิมพ์ (The Nation) และเคยรับราชการเป็นอาจารย์ที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล  ก่อนที่จะลาออกมาประกอบอาชีพอิสระ  โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยงานด้านภาพยนตร์และงานวิจารณ์ภาพยนตร์  ทั้งนี้มีผลงานที่เขียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ได้รับการตีพิมพ์ในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ อาทิ ฝรั่งเศส สเปน  อิตาเลียน ญี่ปุ่น และ เกาหลี

อาจารย์อัญชลีมีประสบการณ์ในด้านการวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง  โดยได้รับทุนจากองค์กรต่างประเทศด้วย  อีกทั้งยังเป็นสมาชิกของสหพันธ์นักวิจารณ์นานาชาติ (International Federation of Film Critics) นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลบทวิจารณ์ภาพยนตร์ดีเด่น จากกองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ  เทพยสุวรรณ  เมื่อปี 2543 และได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินภาพยนตร์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

โครงการวิจัยฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่อาจารย์อัญชลียินดีที่จะรับหน้าที่หัวหน้าโครงการฯ  ซึ่งได้ดำเนินการด้วยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ต่อเนื่องมาเป็นเวลาถึง 13 ปีแล้ว

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น